Løkken Vandværk

Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 10 boringer beliggende omkring vandværket og golfbanen.

Løkken Vandværk indvinder årligt 315.000 m3 vand.

 


Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Hjørring Kommune.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.


Vandværkets seneste kvalitetskontrol
Ved klik på henholdsvis Udvidet kontrol og Mikroforurening ses resultaterne fra de seneste lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket.

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.