Løkken Vandværk

Velkommen til Løkken Vandværks hjemmeside

 
Sådan får du kontakt til os: 
Mail:  
Lnvand@mail.dk

Driftleder Per Aagaard: 51514712
Kontor/Drift tlf: 98991664
Kontoret har åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8- 12.Indtastning for selvaflæsning er nu afsluttet
Opgørelser og girokort sendes ud ultimo november


Vagt:

Uge 43 og 44 - Karsten Mikkelsen - 23 41 15 50
Uge 45 og 46 - Martin Pedersen - 23 34 56 55
Uge 47 og 48 - Per Aagaard - 51 51 47 12
Uge 49 og 50 - Niels Svendsen - 20 22 86 85

Information

På kontoret er vi pt. ved at skifte personale.
Ny på kontoret er Louise Nielsen - Mette hænger på lidt endnu.