Velkommen til Løkken Vandværks hjemmeside 

Ordinær Generalforsamling

Afholdes på Action House, Actionvej 1.

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.30

Regnskab 2022

Sådan får du kontakt til os: 
Mail: Lnvand@mail.dk
Kontor/Drift tlf: 98 99 16 64

Kontoret holder åbnet tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8-12

Driftleder Per Aagaard: 51 51 47 12

VAGTER udenfor normal arbejdstid:

Uge 9 og 10 - Niels Svendsen - 22 68 95 55

Uge 11 og 12 - Karsten Mikkelsen - 23 41 15 50

Uge 13 - Per Aagaard - 51 51 47 12

Uge 14 og 15 - Allan Larsen - privat 24 23 02 85 /arbejde 21 21 75 30