Velkommen til Løkken Vandværks hjemmeside 

Sådan får du kontakt til os: 
Mail: Lnvand@mail.dk
Kontor/Drift tlf: 98 99 16 64

Kontoret har åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8-12

Driftsleder Per Aagaard: 51 51 47 12

Driftsassistent Ole Nielsen: 29 65 34 78 

Formand Niels Svendsen: 36 20 45 09

 

VAGTER udenfor normal arbejdstid:

Uge 27 og 28 - Allan Larsen - privat 24 23 02 85 /arbejde 21 21 75 30 

Uge 29 og 30 - Niels Svendsen - 36 20 45 09

Uge 31 - Ole Nielsen - 29 65 34 78

Uge 32 og 33 - Karsten Mikkelsen - 23 41 15 50

Uge 34 og 35 - Per Aagaard - 51 51 47 12

Uge 36 - Ole Nielsen - 29 65 34 78

 

Vedr. artiklen i Nordjyske Medier ang. kulfitering på Løkken Vandværk. 

Som det har været nævnt flere gange på Vandværkets ordinære generalforsamlinger, har Løkken Vandværk  udfordringer med stigende indhold af pesticider i drikkevandsboringerne.

De seneste analyser viser yderligere en stigning af især nedbrydningsproduktet Dispenyl Cloridazon fra bekæmpelsesmiddel Cloridazon.
Midlet blev brugt i roer og løg og har været forbudt siden 1996.

Stigningen gør, at marginen op til grænseværdien for drikkevandskriterierne er blevet mindre, og derfor har Vandværket i samråd med Hjørring Kommune indsendt en ansøgning om tilladelse til at installere et kulfilter for fjernelse af pesticid-rester.

Det er vigtigt at pointere, at grænseværdierne ikke er overskredet.

Installationen af anlægget er for at sikre forbrugerne imod en overskridelse af pesticider og give Vandværket tid til at finde en langtidsholdbar løsning.

Bestyrelsen for Løkken Vandværk.