Vandkvalitet


Vandværket har i alt 11 boringer beliggende omkring vandværket, golfbanen, nord for vandværket og ved Vrensted Vandværk.
Løkken Vandværk indvinder årligt 330.000 m3 vand.

Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Hjørring Kommune, og efter Bekendtgørelse 1068 af 23. august 2018 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Der udføres følgende kontroltyper:

• Gruppe A ved forbruger taphane
• Gruppe B ved forbrugers taphane
• Afgang vandværk
• Boringskontrol

Vandværkets seneste kvalitetskontrol
Ved klik på henholdsvis Forbruger og Vandværk ses resultaterne fra de seneste lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket. 

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.