Løkken Vandværk

Vrensted Vandværk er pr. 1/1/24 blevet en del af Løkken Vandværk

Løkken Vandværk incl. Vrensted Vandværk forsyner ca. 3100 forbrugere med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 11 boringer, 9 som er placeret omkring vandværket og golfbanen og 2 i Vrensted.


Vandværket udpumper ca. 330.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.